Loading...
Empty cart

No products in the cart.

Đơn giá theo địa điểm

TT ĐỊA ĐIỂM ĐƠN GIÁ CHI TIẾT
1 Oceania 2.800 VNĐ/GB Palmerston North, New Zealand, Brisbane, Australia, Sydney, Australia, Perth, Australia, Canberra, Australia, Melbourne, Australia, Auckland, New Zealand
2 Europe 900 VNĐ/GB Portugal, Netherlands, Denmark, Poland, United Kingdom, Czech Republic, Sweden, Finland, Germany, Serbia, Italy, Ireland, Romania, Hungary, Croatia, Spain, France, Ukraine, Netherlands, Norway
3 North America 900 VNĐ/GB Miami, Phoenix, Chicago, Denver, Toronto, Atlanta, Las Vegas, Lallas, Long Beach, Los Angeles, New York, Orlando, Seattle, Philadelphia, Portland, Vancouver, Washington, Columbus, Cleveland
4 Asia 2.800 VNĐ/GB Malaysia, Taiwan, South Korea, Thailand, Singapore, Japan, India Turkey, Hong Kong, Russia, Indonesia, Kazakhstan
5 Africa 2.800 VNĐ/GB Midrand, South Africa, Cape town, South Africa
6 South America 900 VNĐ/GB Sao Paulo, Brazil
7 Vietnam Từ 275 VNĐ – 800 VNĐ / GB Hà Nội, Hồ Chí Minh
  • Đơn giá đã bao gồm thuế GTGT 10%
  • Chi phí trên được tính theo lượng dữ liệu truyền tải (data transfer) qua Vietnam CDN, không giới hạn băng thông trong nước, quốc tế và thời gian. 
Top
Yêu cầu tư vấn