Loading...
Empty cart

No products in the cart.

Câu hỏi thường gặp

Chi phí trên được tính theo lượng dữ liệu truyền tải (data transfer) qua Vietnam CDN, không giới hạn băng thông trong nước, quốc tế và thời gian. 

Với hình thức sử dụng trả theo dung lượng thực tế qua các phương thức thanh toán online nhanh, tiện lợi, Vietnam CDN của VinaCIS là đơn vị duy nhất trên thị trường cung cấp dịch vụ CDN với mức phí từ 100.000đ trở lên đến không giới hạn.

Top
Yêu cầu tư vấn