Bảng giá

STANDARD VERSION

 

Gói 100 GB

Gói 300 GB

Gói 500 GB

Gói 1 TB

PC / Server
Virtual Machine
Mobile / Tablet

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Office 365 / G suite
Web Hosting
Website

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Ransomware / Cryptojacking

    

Cloud Storage

100 GB

300 GB

500 GB

1 TB

Backup Local

    

Phí hàng tháng

550.000 VNĐ

1.500.000 VNĐ

2.200.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

* Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%

 

 

ADVANCED VERSION

 

Gói 100 GB

Gói 300 GB

Gói 500 GB

Gói 1 TB

PC / Server, Virtual Machine
Mobile / Tablet

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Office 365 / G suite, Web Hosting
Website

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Ransomware / Cryptojacking

    

Cloud Storage

100 GB

300 GB

500 GB

1 TB

Backup Local

0

0

500 GB

1 TB

MS Exchange Cluster / SQL Cluster, Oracle Database

SAP HANA

    

Resource Group Management

Advanced Backup Plant Management, Aditional Widgets in Customer dashboard

    

Phí hàng tháng

700.000 VNĐ

1.950.000 VNĐ

2.950.000 VNĐ

5.200.000 VNĐ

* Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%

Yêu cầu tư vấn