Tăng tốc độ truyền tải nội dung live streaming đến người xem một cách nhanh nhất, mạng lưới hệ thống VietnamCDN trên 6 POPs trong nước và 200 POPs quốc tế giảm độ lắc, giật với trải nghiệm người xem dưới 9 giây. Giải pháp VietnamCDN hỗ trợ truyền tải nội dung live streaming trên tất cả các thiết bị (PC, MAC, Android, Apple, Điện thoại thông minh…; giao thức (RTSP, RTMP/ RTMPE, MPEG- TS, HLS, HDS); định dạng (MP4, FLV, MOV, WMV, AAC, MP3, WAV)

VietnamCDN kết hợp với hệ thống lưu trữ S3 Storage lưu trữ các video cần live streaming giúp khách hàng tiết kiệm chi phí lưu trữ nội dung và khả năng mở rộng không giới hạn. 

Khi live streaming qua hệ thống VietnamCDN, khách hàng có thể sử dụng ngay các tính năng sau trên hệ thống

  • Country Access Policy
  • Hotline Protection
  • Wowza Secure
  • Token Authentication
  • HLS Streaming
  • RTMP Streaming

Trường hợp các nội dung cần live streaming của doanh nghiệp đã được encoding và muốn tiếp tục live streaming nội dung này tới người dùng. Doanh nghiệp sẽ cung cấp cho chúng tôi luồng RTMP và VietnamCDN sẽ phát luồng này lên hệ thống tới người dùng cuối trong nước hoặc quốc tế theo yêu cầu.

Trường hợp các nội dung cần live streaming chưa được encoding, doanh nghiệp có thể sử dụng giải pháp encoding của VinaCIS sau đó phát trực tiếp lên hệ thống VietnamCDN để truyền tải nội dung này tới người dùng cuối.

Yêu cầu tư vấn