Loading...
Empty cart

No products in the cart.

Bảng giá

Gói Cố định - Limit
Dưới 1.000 GB

  • 1.800đ - 2.000đ / 1 GB / tháng
  • Từ 10GB đến dưới 100GB: 20.000đ / 10 GB / tháng
  • 100GB dưới 1.000GB: 18.000đ / 10 GB / tháng

Gói Cố định - Limit
Dưới 100 TB

  • 1.500đ / 1 GB / tháng
  • Từ 1TB đến dưới 100TB: 15.000đ / 1 TB / tháng

Gói Cố định - Limit
Trên 100 TB

  • 1.000đ / 1 GB / tháng
  • Từ 100 TB đến dưới 1.000 TB: 10.000đ / 1 TB / tháng

Gói Linh hoạt - Flexible

  • 2.500đ / 1 GB / tháng
  • Chỉ thanh toán tiền đúng với dung lượng sử dụng hàng tháng

Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%

Top
Yêu cầu tư vấn