Loading...
Empty cart

No products in the cart.

Câu hỏi thường gặp

Với gói LIMIT bạn sẽ thanh toán đúng với dung lượng lưu trữ đã đăng ký vào mỗi cuối tháng.

Với gói FLEXIBLE bạn sẽ phải thanh toán với dung lượng sử dụng lớn nhất trong tháng. Hàng ngày hệ thống sẽ lưu lại tất cả thời gian sử dụng dung lượng của bạn.

Có, khi đăng ký dịch vụ hệ thống sẽ tự động gửi gift code để bạn có thể dùng thử dịch vụ với không gian lưu trữ lên tới 10 GB.

Có, bạn cần phải có số dư tài khoản để hệ thống tự động trừ tiền vào mỗi cuối tháng cho bạn.

Không, chúng tôi đã cung cấp 10 GB dùng thử khi đăng ký dịch vụ, bạn nên cân nhắc trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Top
Yêu cầu tư vấn