Bảng giá

  • Chi phí thiết lập hệ thống gửi tin nhắn: 1.000.000 VND (chưa bao gồm thuế GTGT 10%).
  • Chi phí quản lý và duy trì hệ thống gửi tin nhắn hàng tháng: 1.000.000 VND/tháng (chưa bao gồm thuế GTGT 10%).
  • Chi phí khai báo/ duy trì Brand name CSKH theo từng nhà mạng như sau (đã bao gồm thuế GTGT 10%):

Nhà mạng

Phí/Brandname/tháng (VNĐ)

Mobifone

50.000

Vinafone

50.000

VNMobile

50.000

Viettel khác          

50.000

Viettel Ngân hàng

550.000

  • Chi phí gửi tin nhắn (VNĐ/ bản tin) (chưa bao gồm thuế GTGT 10%):

Loại tin nhắn

Mobifone

Vinaphone

Viettel

VNM

Gmobile

I-Tel, Reddi

QC

500

500

500

800

500

Không gửi

CSKH

780

780

780

1000

1000

800

Ghi chú:

  • Chi phí khai báo/ duy trì Brand name CSKH: nhà mạng bắt đầu thu ngay thời điểm khởi tạo Brand name (hiệu lực hết tháng đó). Từ tháng kế tiếp, mỗi tháng sẽ thu phí duy trì một lần.
  • Nếu hủy Brand name trước ngày 22 tháng T, sẽ không mất phí duy trì Brand name CSKH vào tháng T+1.
Yêu cầu tư vấn