Quy định hồ sơ đăng ký

Quy định về bộ hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ

  • Đăng ký kinh doanh (bản chụp hoặc scan);
  • Chứng minh nhân dân của Người đại diện (Bản chụp hoặc scan);
  • Ảnh chụp chân dung của Người đại diện (chụp từ túi ngực trở lên);
  • Giấy chứng nhận tên định danh được cấp bởi Cục An toàn Thông tin;
  • Hợp đồng sử dụng dịch vụ Voice Brand Name (theo mẫu). Đối với 2 nhà mạng Viettel và Mobifone cần thêm hợp đồng sử dụng thuê bao hotline gán với Brand Name (Ký giữa nhà mạng và khách hàng);
  • Giấy ủy quyền đấu nối, kết nối, triển khai dịch Voice Brand Name với các nhà mạng (Telco) cho VinaCIS;
  • Các yêu cầu, quy định khác của Nhà nước (nếu có) theo từng thời điểm.
Yêu cầu tư vấn