Cách đăng ký sử dụng ZNS

Để bắt đầu sử dụng dịch vụ ZNS, doanh nghiệp cần chuẩn bị những điều kiện ban đầu gồm:

  • Tạo tài khoản OA trên Zalo
  • Xác thực thông tin tài khoản OA với Zalo

Bạn có thể xem thêm về cách tạo và xác thực OA cho doanh nghiệp tại đây.

Hiện tại, doanh nghiệp có thể triển khai sử dụng dịch vụ ZNS thông qua 2 phương án:

  1. Liên lạc trực tiếp với Zalo để đăng ký triển khai dịch vụ, sử dụng phương thức gửi ZNS qua hạ tầng API.
  2. Triển khai thông qua hệ thống đối tác cao cấp của Zalo là các agency có chuyên môn trong lĩnh lực triển khai giải pháp truyền thông.

Tùy theo nhu cầu và nguồn lực có sẵn, doanh nghiệp có thể tùy chọn cách triển khai phù hợp với mình. Cụ thể, phương án tự triển khai và vận hành hệ thống xử lý và truyền ZNS qua API sẽ phù hợp với các doanh nghiệp lớn, đã có sẵn đội ngũ kỹ thuật và có tần suất gửi thông báo lớn. Ngược lại, phương án sử dụng dịch vụ thông qua đối tác cao cấp của Zalo thích hợp với doanh nghiệp quy mô nhỏ hơn để tối ưu chi phí vận hành và thời gian triển khai.

Yêu cầu tư vấn