Loading...
Empty cart

No products in the cart.

Câu hỏi thường gặp

Để bắt đầu sử dụng ZNS, bạn cần có tài khoản Zalo Official Account (ZOA) và Zalo Cloud Account (ZCA). Tìm hiểu cách tạo ZOA và ZCA tại đây: https://zalo.cloud/zns

ZNS tính phí dựa trên số lệnh được xử lý thành công trong khoảng thời gian cam kết. Nếu xử lý thất bại (thông báo ZNS không đến máy người nhận) hoặc xử lý thành công nhưng không nằm trong thời gian cam kết thì sẽ không tính phí. Xem chi tiết tại Chính sách và giá

ZNS có thể được cá nhân hóa để phù hợp với nhiều nhu cầu gửi thông báo khác nhau của doanh nghiệp. Hiện tại chúng tôi đang hỗ trợ các loại ZNS như sau:

(1) Thiết lập tài khoản:

 • OTP tạo tài khoản mới
 • OTP đổi mật khẩu
 • Báo thông tin tài khoản đã đầy đủ nhưng chưa xác thực
 • Báo tài khoản đang chờ được duyệt
 • Báo tạo tài khoản mới thành công
 • Báo tài khoản hết hạn

(2) Giao dịch mua bán:

 • OTP xác nhận giao dịch
 • Thông báo hết hàng
 • Xác nhận mua hàng thành công
 • Báo hủy đơn hàng
 • Báo trạng thái vận chuyển đơn hàng
 • Báo ngày giao hàng dự kiến
 • Xác nhận khách hàng nhận hàng thành công
 • Báo lịch hẹn sử dụng dịch vụ
 • Báo lịch học đến học viên
 • Báo thay đổi lịch hẹn/lịch học

(3) Quan hệ tài chính:

 • Báo tạo hồ sơ thành công
 • Báo hồ sơ được duyệt thành công
 • Báo giải ngân khoản vay thành công
 • Thông báo sao kê
 • Thông báo biến động số dư tài khoản
 • Nhắc khách hàng sắp tới kỳ trả lãi và/hoặc nợ gốc
 • Nhắc khách hàng chậm trả nợ
 • Thông báo trả lãi và/hoặc nợ gốc thành công

Không, ZNS chỉ được gửi đến nhóm khách hàng có sử dụng Zalo.

Thông báo ZNS được truyền đến số điện thoại liên kết với tài khoản Zalo và người dùng chưa quan tâm OA vẫn có thể nhận được thông báo ZNS. Lưu ý rằng doanh nghiệp cần khai báo trước với Zalo về mục đích và điều kiện gửi tin. Các khai báo này cần phù hợp với quy định về chính sách và dịch vụ của ZNS.

Người nhận có thể phản hồi như một tin chat bình thường. Doanh nghiệp có thể nhận và trả lời miễn phí phản hồi từ người dùng (theo quy định về lệnh phản hồi) thông qua công cụ OA chat hoặc lệnh API (tích hợp kỹ thuật).

Dữ liệu hiển thị trên ZCA là dữ liệu được cập nhật khi số lượng lệnh ZNS đạt 1000 lệnh hoặc sẽ được thống kê qua ngày hôm sau.

Top
Yêu cầu tư vấn