Câu hỏi thường gặp

Dễ dàng tham gia dự án Hợp tác xã Cloud với mức phí thấp, 100 triệu

1 lần mua node hưởng lợi nhuận 3-5 năm

VinaCIS không cam kết mức tiền lợi nhuận, khi các server được bán thì nhà đầu tư sẽ được chia sẻ doanh thu.

Yêu cầu tư vấn