Loading...
Empty cart

No products in the cart.

Hướng dẫn thêm nút thao tác (CTA) trong mẫu ZNS

1. Nút thao tác (CTA) là gì?

Nút thao tác (CTA – Call to action) là dạng nút gắn kèm trong mỗi mẫu thông báo ZNS. Thông qua nút thao tác, người nhận ZNS có thể thực hiện được tác vụ tương ứng được gán cho nút. Có 2 nhóm thao tác chính có thể gán cho nút:

  • Gọi điện đến số điện thoại được cung cấp
  • Truy cập đường dẫn (link) được cung cấp

Nội dung nút thao tác có thể được tùy chỉnh tùy theo nhu cầu sử dụng của bạn. Với mỗi mẫu ZNS, bạn có thể thêm tối đa 2 nút thao tác (nút chính và nút phụ).

2. Mô tả và đơn giá cho nút thao tác

Đơn giá của nút thao tác được quy định theo loại thao tác và đường dẫn được gán cho nút.

STT Loại nút Mô tả Đơn giá nút chính (VNĐ) Đơn giá nút phụ (VNĐ)
1 Đến trang của doanh nghiệp Truy cập trang web của doanh nghiệp (có tên miền giống tên OA) 0 100
2 Gọi điện Gọi đến số điện thoại được cung cấp 0 100
3 Đến trang thông tin OA Dẫn đến trang thông tin của OA trên Zalo 0 100
4 Đến trang phân phối sản phẩm Truy cập trang của kênh phân phối (Mạng xã hội, sàn Thương mại điện tử, trang của nhà phân phối,…) 400 500
5 Đến trang web khác Truy cập trang web khác (có tên miền khác OA) 300 400
6 Đến trang tải ứng dụng Truy cập trang tải ứng dụng (tên ứng dụng giống tên OA) 400 500
7 Đến trang tải ứng dụng khác Truy cập trang tải ứng dụng (tên ứng dụng khác tên OA) 600 700

3. Hướng dẫn thêm nút thao tác cho mẫu ZNS

Bước 1: Tại trang tạo mẫu ZNS, mục 2. Nội dung mẫu tin, chọn Thêm nút chính.

Bước 2: Chọn thao tác bạn muốn gán cho nút.

Bước 3: Tùy chỉnh nội dung nút:

  • Nhập Nội dung nút
  • Nhập số điện thoại (với loại nút thao tác Gọi điện)
  • Nhập đường dẫn liên kết (link) (với loại nút thao tác truy cập đường dẫn) và mô tả đường dẫn

https://stc-oa.zdn.vn/resources/wp_zns/uploads/2021/211405_06/them-CTA-trong-ZNS.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top
Yêu cầu tư vấn