Loading...
Empty cart

No products in the cart.

RTO và RPO- những tiêu chí IT System Admin cần biết khi sao lưu và khôi phục dữ liệu Doanh nghiệp

Ngày nay, việc sao lưu dữ liệu doanh nghiệp là một trong những công việc thường nhật của các IT System Admin. Nếu bạn là một IT System Admin dù lựa chọn bất kỳ giải pháp sao lưu dữ liệu nào thì có 2 khái niệm khi sao lưu dữ liệu bạn cần biết.
1. RPO có ý nghĩa như thế nào khi khôi phục dữ liệu?
Khái niệm RPO viết tắt từ Recovery Point Object (RPO) hay đơn giản đó là “Thời điểm khôi phục dữ liệu”. Ở thời điểm này các IT System Admin cần đáp ứng theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần hay 1 tháng trước. Việc này có nghĩa là doanh nghiệp muốn khôi phục dữ liệu đúng thời điểm nào sau khi hệ thống xảy ra sự cố.
2. RTO- Khái niệm này nên hiểu như thế nào?
RTO viết tắt từ Recovery Time Object (RTO) có nghĩa là thời gian khôi phục tính từ thời điểm doanh nghiệp cần khôi phục sau bao lâu theo yêu cầu về RPO- Thời điểm cần khôi phục. Ví dụ khi doanh nghiệp gặp sự cố, hệ thống CNTT cần khôi phục dữ liệu trước đó 1h (RPO) và sau 15 phút (RTO) để hoạt động kinh doanh trở lại
Thực tế RPO và RTO liên quan mật thiết với nhau đóng vai trò tỷ lệ nghịch với chi phí. Nếu một doanh nghiệp yêu cầu RPO và RTO cao thì khi đó chi phí cho hệ thống lưu trữ sẽ lớn vì phải sao lưu dữ liệu liên tục, chiếm dung lượng lưu trữ và cần sử dụng tới các giải pháp sao lưu dữ liệu chuyên nghiệp kết hợp với việc IT System Admin cần có chuyên môn.
RPO và RTO – sự kết hợp hoàn hảo đảm bảo an toàn dữ liệu Doanh nghiệp
Khi vận hành một hệ thống sao lưu dữ liệu doanh nghiệp, IT System bắt buộc phải lưu ý 2 tiêu chí này vì giá trị của việc sao lưu dữ liệu cho doanh nghiệp. Đối với một số doanh nghiệp yêu cầu tiêu chí RPO theo phút hay giây, khi đó đòi hỏi IT System phải đồng bộ dữ liệu liên tục.
Khi một doanh nghiệp yêu cầu tiêu chí RPO theo giờ hoặc ngày, IT System không cần đồng bộ dữ liệu mà khi đó sử dụng hình thức sao lưu dữ liệu theo quy tắc 3-2-2 để đảm bảo an toàn dữ liệu.
RTO và RPO có quan hệ cùng chiều, thường khi RPO ngắn cũng đòi hỏi RTO ngắn. RTO càng ngắn thì doanh nghiệp càng ít bị ảnh hưởng và nược lại. Khi RIO = 0 đồng nghĩ với việc doanh nghiệp cần một hệ thống backup chuyên nghiệp với chi phí lớn.
Thời gian khôi phục dữ liệu (RTO) khi sử dụng Backup as a Service trên nền tảng Acronis được tính bằng phút với tùy chọn RPO theo phút để đáp ứng việc sao lưu tất cả các nền tảng phổ biến đã được hỗ trợ: 6 Hypervisors, workstation, mobile, application, database
Nếu bạn đang tìm kiếm một dịch vụ Backup as a Service, đăng ký tư vấn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top
Yêu cầu tư vấn