Loading...
Empty cart

No products in the cart.

Thiết lập mục đích gửi khi tạo mẫu ZNS

Khi tạo mẫu ZNS, thiết lập Điều kiện gửi tin là bước bạn cung cấp thông tin về mục đích gửi thông báo đến người nhận. Đây là điều kiện để Zalo đảm bảo quyền lợi và sự an toàn của người nhận (người dùng) khi giao tiếp với doanh nghiệp qua kênh Official Account. Lựa chọn mục đích gửi tin phù hợp với nội dung sẽ giúp mẫu tin của bạn được phê duyệt nhanh chóng hơn.

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về 04 mục đích gửi ZNS hợp lệ được quy định bởi Zalo và những trường hợp sử dụng cụ thể.

1. Xác nhận/Cập nhật thông tin giao dịch

Điều kiện thích hợp với các thông báo ZNS cập nhật thông tin giao dịch mua bán giữa doanh nghiệp (OA) và khách hàng hoặc xác nhận yêu cầu từ khách hàng. Bạn có thể lựa chọn lý do này cho các giao dịch có thời gian kéo dài và cần cập nhật trạng thái định kỳ đến khách hàng.

Một số trường hợp sử dụng cụ thể:

 • Xác nhận đơn mua hàng
 • Cập nhật thông tin vận chuyển đơn hàng
 • Nhắc hẹn thanh toán điện, nước, internet, tài chính,…
 • Xác nhận yêu cầu đặt dịch vụ, yêu cầu nhận tư vấn,…

2. Thông báo hoàn tất giao dịch và hỗ trợ có liên quan

Nhóm điều kiện này dành cho các nội dung thông báo xác nhận hoàn tất giao dịch mua bán với khách hàng. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể chọn điều kiện này khi gửi thông báo CSKH định kỳ có liên quan đến giao dịch đã thực hiện.

Một số trường hợp sử dụng cụ thể:

 • Xác nhận giao hàng thành công
 • Thông báo kích hoạt bảo hành
 • Thông báo bảo dưỡng định kỳ
 • Mời đánh giá chất lượng dịch vụ
 • Cảm ơn khách hàng đã dùng dịch vụ

3. Cập nhật thông tin tài khoản

Đây là điều kiện gửi tin chỉ dành cho các thông báo CSKH có liên quan đến tài khoản của khách hàng đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

Một số trường hợp sử dụng cụ thể:

 • Xác nhận khởi tạo tài khoản
 • Thay đổi số sư tài khoản
 • Thông báo thăng hạng thành viên
 • Cảnh báo bảo mật tài khoản
 • Cập nhật thay đổi thông tin của tài khoản

4. Cập nhật thay đổi về sản phẩm, dịch vụ

Đây là nhóm điều kiện dành cho các thông báo ZNS cập nhật thông tin chung về doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp. Các cập nhật hoặc thay đổi này phải có liên quan trực tiếp đến quá trình sử dụng dịch vụ của khách hàng hiện tại.

Một số trường hợp sử dụng cụ thể:

 • Thông báo bảo trì hệ thống
 • Thay đổi chính sách dịch vụ
 • Thông báo nghỉ lễ, ngưng cung cấp dịch vụ, ngưng hoạt động
 • Hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hướng dẫn thanh toán

Lưu ý: Việc lựa chọn mục đích gửi chỉ áp dụng cho loại ZNS dạng văn bản và ZNS dạng bảng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top
Yêu cầu tư vấn